Sa click sa link sa ibaba, kinukumpirma na kayo ay 18 o mas matanda at nauunawaan na "pag-ngawa" ay maaaring nakakasakit na laman.